NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY SZKOLNE:

 

DOKUMENT

LINK

STATUT SZKOŁY

kliknij tutaj

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA kliknij tutaj
OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE
kliknij tutaj
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2021/2022 KLASY 1-3 kliknij tutaj
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2021/2022 KLASY 4-8
kliknij tutaj

ŚWIETLICA SZKOLNA

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ - kliknij tutaj

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ŚWIETLICĘ - kliknij tutaj

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA - kliknij tutaj

RODO

OŚWIADCZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI - kliknij tutaj

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY

kliknij tutaj

WYKAZ ADRESÓW i TELEFONÓW INSTYTUCJI INTERWENCYJNYCH

kliknij tutaj

PROCEDURY MONITORINGU WIZYJNEGO W SP1

kliknij tutaj

STOŁÓWKA SZKOLNA REGULAMIN - kliknij tutaj
  PROCEDURY COVID - kliknij tutaj
REGULAMIN WYCIECZEK  kliknij tutaj
   

 

ZARZĄDZENIA DYREKTORA SP nr 1 W MYŚLENICACH:

 

ZARZĄDZENIE

LINK

ZARZĄDZENIA DYREKTORA NT. NAUKI ZDALNEJ

kliknij tutaj

ZARZĄDZENIA DYREKTORA NT. MONITORINGU WIZYJNEGO

nr 1 kliknij tutaj

nr 2 kliknij tutaj

ZARZĄDZENIA DYREKTORA NT. DOKUMENTACJI SZKOLNEJ
kliknij tutaj
ZARZĄDZENIE DYREKTORA - DNI WOLNE 2021/22 kliknij tutaj
ZARZĄDZENIE DYREKTORA - NAUKA ZDALNA OD 20.12.2021 r. kliknij tutaj
 ZARZĄDZENIE DYREKTORA - NAUKA ZDALNA OD 31.01.2022 r. kliknij tutaj
   

Back to top