Nauczyciele uczący w SP nr 1 w roku szkolnym 2022/2023

 

Lp.

Imię i nazwisko

przedmiot nauczany

1

mgr Tadeusz Jarząbek

dyrektor szkoły
język polski

2

mgr Mirosława Chmiel

wicedyrektor szkoły
pedagog

3

mgr Beata Baczyńska

plastyka

4

mgr Edyta Baranek

edukacja wczesnoszkolna
język niemiecki
wychowawca - 3a

5

mgr Justyna Baruch

nauczyciel współorganizujący kształcenie
wychowawca w świetlicy szkolnej

6

mgr Paweł Biela

informatyka

7

mgr Renata Biela

doradztwo zawodowe

8

mgr Monika Błachut

nauczyciel współorganizujący kształcenie
pedagog specjalny

9

mgr Irena Chwiej

język angielski
język niemiecki

10

mgr Krzysztof Dziura

język angielski
wychowawca – 8b

11

mgr Marcin Gmyrek

zajęcia świetlicowe
wychowanie fizyczne

12

mgr Bogusław Janas

edukacja dla bezpieczeństwa
historia
wiedza o społeczeństwie
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
zajęcia świetlicowe

13

mgr Anna Janik

wychowanie do życia w rodzinie

14

mgr Patrycja Jasek

edukacja wczesnoszkolna
zajęcia rozwijające
wychowawca – 1c

15

mgr Edyta Jochymik

edukacja wczesnoszkolna
zajęcia rozwijające
wychowawca – 2a

16

mgr Barbara Kaperek

edukacja wczesnoszkolna
zajęcia rozwijające
pedagog
wychowawca – 2b

17

mgr Magdalena Kocur

edukacja wczesnoszkolna
zajęcia rozwijające
wychowawca – 3b

18

mgr Monika Kozyra

matematyka
informatyka
wychowawca – 4b

19

mgr Barbara Krzyszkowska

bibliotekarz

20

mgr Jadwiga Lenart

historia
zajęcia świetlicowe

21

mgr Magdalena Miętka

język polski
język polski dla obcokrajowców
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
rewalidacja
wychowawca 8a

22

mgr Zdzisław Mirek

technika

23

mgr Agnieszka Moryc

rewalidacja

24

mgr Krystyna Oliwa

biologia
chemia
zajęcia świetlicowe

25

mgr Beata Pawlak

bibliotekarz

26

mgr Anna Pitak

bibliotekarz

27

mgr Edyta Ptasińska-Figuła

edukacja wczesnoszkolna
zajęcia rozwijające
wychowawca – 1a

28

mgr Marta Ratyńska

religia

29

mgr Janina Rokosz

religia

30

mgr Teresa Salawa-Ogórek

przyroda
geografia
zajęcia rozwijające
wychowawca 4a

31

mgr Gabriela Senderska

edukacja wczesnoszkolna
zajęcia rozwijające
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
wychowawca – 1b

32

mgr Przemysław Senderski

wychowanie fizyczne
zajęcia rozwijające
wychowawca – 6a

33

mgr Katarzyna Serwińska

nauczyciel współorganizujący kształcenie
pedagog specjalny

34

mgr Kinga Stawowy

muzyka

35

mgr Adrianna Świerczyńska-Hodurek

zajęcia świetlicowe

36

mgr Katarzyna Twardosz

matematyka
zajęcia rozwijające
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
wychowawca – 5a

37

mgr Danuta Wnuk

rewalidacja

38

mgr Monika Wójtowicz

język polski
język polski dla obcokrajowców
zajęcia rozwijające
wychowawca 5b

39

mgr Anita Wygona-Wątor

wychowanie fizyczne
wychowawca – 7a

40

mgr Jerzy Zduń

fizyka

41

mgr Sabina Zięba

psycholog

 

Pracownicy administracji i obsługi

Lp.

Nazwisko i imię

stanowisko pracy

1

Płatek Agata

specjalista

2

Guzdek Aneta

pomoc kuchenna
sprzątaczka

3

Hołuj Alicja

pomoc kuchenna
sprzątaczka

4

Jania Bogumiła

sprzątaczka

5

Jawor Agata

sprzątaczka

6

Leśniak Katarzyna

kucharka

7

Marczewska Edyta

pomoc kuchenna

8

Michalak Katarzyna

intendent
pomoc kuchenna

9

Mleczek Edyta

woźna

10

Skowronek Jacek

konserwator

11

Wojtas Maria

pomoc kuchenna

Back to top