Nauczyciele uczący w SP nr 1 w roku szkolnym 2020/2021

 

Imię i nazwisko

Przedmiot nauczany

mgr Tadeusz Jarząbek

dyrektor szkoły

język polski

 

mgr Mirosława Chmiel

wicedyrektor szkoły

pedagog

mgr Beata Baczyńska

plastyka

mgr Paweł Biela

informatyka

mgr Edyta Baranek

nauczanie początkowe

język niemiecki

wychowawca 1a

 

mgr Irena Chwiej

język angielski

język niemiecki

 

mgr Paulina Cichoń

nauczanie początkowe

wychowawca 3b

mgr Krzysztof Dziura

język angielski

wychowawca 8b

 

mgr Marcin Gmyrek

wychowawca w świetlicy szkolnej

mgr Marzena Górka

wychowawca w świetlicy szkolnej

mgr Bogusław Janas

wiedza o społeczeństwie

edukacja dla bezpieczeństwa

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Anna Janik

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Edyta Jochymik

nauczanie początkowe

zajęcia rozwijające

wychowawca 3a

mgr Barbara Kaperek

nauczanie początkowe

mgr Magdalena Kocur

nauczanie początkowe

zajęcia rozwijające

wychowawca 1b

mgr Monika Kozyra

matematyka

mgr Jadwiga Lenart

historia

mgr Anna Michalik

wychowawca w świetlicy szkolnej

mgr Magdalena Miętka

język polski

zajęcia rewalidacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

wychowawca 6a

mgr Zdzisław Mirek

technika

mgr Sławomir Mosiężny

doradztwo zawodowe

mgr Krystyna Oliwa

biologia

chemia

zajęcia rozwijające

wychowawca 7b

mgr Magdalena Orawin

muzyka

mgr Anna Pitak

bibliotekarz

mgr Edyta Ptasińska-Figuła

nauczanie początkowe

zajęcia rozwijające

wychowawca 2a

mgr Marta Ratyńska

religia

mgr Teresa Salawa-Ogórek

geografia

przyroda

zajęcia rozwijające

wychowawca 7a

mgr Gabriela Senderska

nauczanie początkowe

zajęcia rozwijające

wychowawca 2b

mgr Przemysław Senderski

wychowanie fizyczne

zajęcia rozwijające

wychowawca 4a

mgr Dorota Święch

religia

mgr Katarzyna Twardosz

matematyka

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

wychowawca 8a

mgr Danuta Wnuk

zajęcia rewalidacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Monika Wójtowicz

język polski

mgr Anita Wygona-Wątor

wychowanie fizyczne

wychowawca 5a

zajęcia rozwijające

mgr Jerzy Zduń

fizyka

mgr Iwona Zachariasz

nauczyciel wspomagający

zajęcia rewalidacyjne

Pracownicy administracji i obsługi

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Agata Płatek

2.

Katarzyna Michalak

3.

Danuta Dziewierska

4.

Aneta Guzdek

5.

Bogumiła Jania

6.

Katarzyna Leśniak

7.

Bogumiła Nosal

8.

Jacek Skowronek

9.

Anna Tryczyńska

10.

Grażyna Wilk

11.

Maria Ziembla

Back to top