Karta zastępstw – 25.09.2023 r.

Nauczyciele nieobecni:

  • mgr Anna Pitak
  • mgr Edyta Jochymik wycieczka z klasą 3a
  • mgr Krzysztof Dziura wycieczka z klasą 3a i 3b
  • mgr Barbara Kaperek wycieczka z klasą 3b
  • Beata Pawlak wycieczka z klasą 3a i 3b
  • Zastępstwa doraźne na świetlicy szkolnej

 

L.p.

Lekcja

Klasa

Informacja o zastępstwie

uwagi

1.

4

4b

mgr Monika Wójtowicz łączenie grup–

N

2.

5

6a

mgr Bogusław Janas - zastępstwo

P

3.

6

8a

mgr Irena Chwiej  łączenie grup

N

5.

1340-1400

świetlica

mgr Mirosława Chmiel

N (1a)

6.

1340-1440

świetlica

mgr Barbara Kaperek - zastępstwo

P zastępstwo
doraźne (3b)

 

 

 

 

 


 

Back to top