Klasa 1a

Lekcja

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1.

język angielski

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

religia

edukacja wczesnoszkolna

2.

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

3.

religia

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja informatyczna

edukacja wczesnoszkolna

4.

wychowanie fizyczne

edukacja wczesnoszkolna

językangielski

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

5.

wychowanie fizyczne

 

edukacja wczesnoszkolna

zajęcia rozwijające

 

 

Klasa 1b

Lekcja

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1.

wychowanie fizyczne

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

język angielski

edukacja wczesnoszkolna

2.

wychowanie fizyczne

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja informatyczna

edukacja wczesnoszkolna

3.

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

religia

religia

4.

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

5.

język angielski

zajęcia rozwijające

 

edukacja wczesnoszkolna

 

 

Klasa 1c

Lekcja

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1.

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

język angielski

edukacja wczesnoszkolna

język angielski

2.

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

religia

3.

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

wychowanie fizyczne

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

4.

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

wychowanie fizyczne

edukacja informatyczna

edukacja wczesnoszkolna

5.

zajęcia rozwijające

edukacja wczesnoszkolna

     

6.

 

religia

     

 

 

Klasa 2a

Lekcja

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1.

edukacja wczesnoszkolna

edukacja informatyczna

wychowanie fizyczne

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

2.

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

wychowanie fizyczne

język
angielski

edukacja wczesnoszkolna

3.

edukacja wczesnoszkolna

religia

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

4.

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

zajęcia rozwijające

edukacja wczesnoszkolna

5.

religia

edukacja wczesnoszkolna

język
angielski

   

 

 

Klasa 2b

Lekcja

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1.

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

wychowanie fizyczne

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

2.

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

wychowanie fizyczne

religia

edukacja wczesnoszkolna

3.

język
angielski

język
angielski

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

4.

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

zajęcia rozwijające

5.

edukacja wczesnoszkolna

religia

 

edukacja informatyczna

 

 

 

Klasa 2c

Lekcja

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1.

zajęcia rozwijające

wychowanie fizyczne

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

2.

język
angielski

wychowanie fizyczne

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

3.

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

religia

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

4.

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja informatyczna

język
angielski

5.

edukacja informatyczna

edukacja wczesnoszkolna

     

6.

religia

       

 

 

Klasa 3a

Lekcja

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1.

edukacja wczesnoszkolna

język
angielski

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

2.

edukacja wczesnoszkolna

religia

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

3.

wychowanie fizyczne

edukacja informatyczna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

religia

4.

wychowanie fizyczne

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

język

angielski

edukacja wczesnoszkolna

5.

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

zajęcia rozwijające

   

 

 

Klasa 3b

Lekcja

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1.

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

religia

2.

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

język angielski

3.

edukacja wczesnoszkolna

wychowanie fizyczne

język angielski

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

4.

edukacja wczesnoszkolna

wychowanie fizyczne

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

5.

zajęcia rozwijające

edukacja informatyczna

religia

   

 

Klasa 4a

Lekcja

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1.

plastyka

religia

przyroda

wychowanie fizyczne (basen)

język polski

2.

muzyka

przyroda

język angielski

wychowanie fizyczne (basen)

język angielski

3.

język polski

język polski

godzina
z wychowawcą

historia

matematyka

4.

matematyka

język polski

matematyka

język  angielski

informatyka

5.

   

technika

język polski

wychowanie fizyczne

6.

   

religia

matematyka

wychowanie fizyczne

 

Klasa 4b

Lekcja

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1.

język polski

język polski

język angielski

język angielski

język polski

język angielski

język angielski

2.

język polski

matematyka

matematyka

matematyka

religia

3.

informatyka

język angielski

religia

wychowanie fizyczne (basen)

przyroda

język polski

4.

język angielski

informatyka

godzina
z wychowawcą

wychowanie fizyczne (basen)

historia

przyroda

5.

matematyka

wychowanie fizyczne

muzyka

   

6.

plastyka

wychowanie fizyczne

technika

   

 

Klasa 5a

Lekcja

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1.

język polski

matematyka

religia

język  polski

zajęcia rozwijające

2.

historia

język polski

plastyka

język polski

język polski

3.

matematyka

godzina
z wychowawcą

historia

matematyka

język angielski

język angielski

4.

muzyka

geografia

informatyka

wychowanie fizyczne

biologia

matematyka

5.

wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne

język angielski

język angielski

wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne

język angielski

język angielski

religia

6.

wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne

 

wychowanie fizyczne

informatyka

   

7.

   

technika

   

 

Klasa 5b

Lekcja

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1.

wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne

godzina
z wychowawcą

zajęcia rozwijające

historia

matematyka

2.

wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne

religia

religia

język polski

język polski

3.

plastyka

matematyka

informatyka

język angielski

biologia

wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne

4.

język angielski

język angielski

język angielski

język angielski

matematyka

geografia

wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne

5.

język  polski

język polski

historia

matematyka

język angielski

informatyka

6.

język  polski

wdż

 

technika

 

7.

muzyka

       

 

Klasa 6a

Lekcja

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1.

matematyka

geografia

muzyka

biologia

wychowanie fizyczne

2.

informatyka

języka polski

historia

język angielski

wychowanie fizyczne

3.

wychowanie fizyczne

matematyka

język angielski

język polski

historia

4.

wychowanie fizyczne

religia

plastyka

język polski

język polski

5.

język angielski

zajęcia rozwijające

język polski

matematyka

matematyka

6.

   

wdż

godzina z wychowawcą

religia

7.

     

technika

 

 

Klasa 6b

Lekcja

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1.

matematyka

języka polski

historia

język angielski

wychowanie fizyczne

2.

religia

historia

informatyka

biologia

wychowanie fizyczne

3.

wychowanie fizyczne

język angielski

plastyka

matematyka

geografia

4.

wychowanie fizyczne

matematyka

język polski

język polski

język angielski

5.

język polski

godzina z wychowawcą

matematyka

język polski

zajęcia rozwijające

6.

 

technika

muzyka

   

7.

 

religia

wdż

   

 

Klasa 7a

 

Lekcja

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1.

informatyka

język angielski

fizyka

wychowanie fizyczne

historia

2.

fizyka

matematyka

język polski

wychowanie fizyczne

matematyka

3.

matematyka

język polski

geografia

język angielski

język polski

4.

geografia

chemia

język angielski

matematyka

język polski

5.

plastyka

język niemiecki

chemia

historia

godzina z wychowawcą

6.

język polski

biologia

biologia

zajęcia rozwijające

język niemiecki

7.

religia

wychowanie fizyczne

muzyka

 

religia

8.

 

wychowanie fizyczne

     

 

Klasa 8a

Lekcja

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1.

fizyka

historia

język polski

język polski

matematyka

2.

matematyka

język
 niemiecki

język angielski

fizyka

edukacja dla bezpieczeństwa

wiedza o społeczeństwie

3.

wiedza o społeczeństwie

język polski

matematyka

godzina z wychowawcą

język polski

4.

religia

język polski

biologia

matematyka

religia

5.

geografia

chemia

wychowanie fizyczne

informatyka

chemia

historia

6.

język niemiecki

język angielski

język
anielski

język niemiecki

wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne

język
anielski

język niemiecki

zajęcia rozwijające

7.

język angielski

 

wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne

informatyka

wychowanie fizyczne

 

język
anielski

 

8.

 

wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne

wdż

   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top