Dni wolne w II półroczu roku szkolnego  2023/2024:

dni wolnejpg- 28 III (czwartek) – 2 IV (wtorek) – wiosenna przerwa świąteczna

- 1 V (środa)- ŚWIĘTO PRACY – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

- 2 V (czwartek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

- 3 V (piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

- 14 V (wtorek) – Egzamin Ósmoklasisty – język polski

- 15 V (środa) – Egzamin Ósmoklasisty – matematyka

- 16 V (czwartek) – Egzamin Ósmoklasisty – język obcy nowożytny

- 30 V (czwartek) – Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

- 31 V (piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

- 21 VI (piątek) – Zakończenie Roku Szkolnego

Back to top