labolatoria przyszlosciDrodzy uczniowie! Szanowni Rodzice!

Miło mi poinformować, że 3 grudnia 2021 r z rąk pana burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetki otrzymałem czek na kwotę 84 tys. złotych na zakup sprzętu oraz pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu "Laboratoria Przyszłości". Jego celem jest m.in. budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego, potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

 

Zgodnie z regulaminem projektu szkoła zakupi tzw. wyposażenie podstawowe, które jest obowiązkowe dla wszystkich szkół w Polsce. Do obligatoryjnego wyposażenia podstawowego należą:

 • Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.)
 • Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami
 • Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć
 • Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

 

Dodatkowo szkoła zakupi sprzęt , który odpowiada naszym potrzebom i będzie wykorzystywany w realizacji podstawy programowej, na zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań lub też w przygotowaniach do konkursów. To m.in.:

 • Kamera przenośna cyfrowa wraz z akcesoriami
 • Aparat fotograficzny z akcesoriami
 • Gogle Wirtualnej Rzeczywistości (VR) wraz z akcesoriami i oprogramowaniem wspierającymi ich funkcjonowanie
 • Roboty edukacyjne wraz z akcesoriami
 • Mikroskopy wraz z akcesoriami
 • Skaner kompatybilny z drukarką 3D
 • sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku

 

dyrektor

Tadeusz Jarząbek

 

laboratoria czek

fot. UMiG Myślenice

Back to top