logo Laboratoria Przyszłości poziom kolor

 

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

 

W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego
w Myślenicach otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 84 000 złotych na zakup wyposażenia technicznego, potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

 

Do dnia 19.05.2022r. szkoła otrzymała następujące wyposażenie:

 • Spike Edu (LEGO)
 • Drukarka S320S + Akcesoria
 • Filament
 • Mikrofon nagłowny Shidu U9 Multipurpose
 • Gimabal Zhiyun Crane M2

 

Korzyści z Laboratoriów Przyszłości:

 

Z perspektywy szkoły i nauczyciela:

 • Sfinansowanie nowoczesnego wyposażenia - nie tylko wymaganego, ale również dodatkowego, wskazanego przez szkołę
 • Nowe technologie i eksperymenty, ułatwiające przekazywanie wiedzy
 • Wsparcie w realizacji podstawy programowej, prowadzeniu kół zainteresowań i zajęć dodatkowych
 • Rozwój merytoryczny nauczycieli. Sfinansowanie nowoczesnego wyposażenia – nie tylko wymaganego, ale również dodatkowego,  wskazanego przez szkołę

 

Z perspektywy rodzica i ucznia:

 • Zwiększenie zainteresowania dziedzinami technicznymi i ścisłymi;
 • Popularyzacja rozwiązań i umiejętności praktycznych,  połączenie zdobywania wiedzy
  z przygodą;
 • Odkrywanie i rozwój talentów oraz  inwestycja w  lepszą przyszłość młodych

 

Zakupiony sprzęt odpowiada naszym potrzebom i wykorzystywany jest w realizacji podstawy programowej, na zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań jak również  w przygotowaniach do konkursów.

 

laboratoria_sprzet (5)
laboratoria_sprzet (1)
laboratoria_sprzet (2)
laboratoria_sprzet (3)
laboratoria_sprzet (4)

 

Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki

 

logo govtech

 

Back to top