4W dniach 20 i 21 maja 2024 roku uczniowie klas 6 Szkoły Podstawowej nr 1 w Myślenicach uczestniczyli w warsztatach pt. "Gwiazda Mocy". Warsztaty te były częścią szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego i miały na celu promowanie profilaktyki uzależnień oraz rozwijanie kompetencji społecznych takich jak empatia, asertywność, współpraca i komunikacja.

 

 

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, które były prowadzone przez profesjonalnych trenerów z aktywnym współudziałem wychowawców Moniki Wójtowicz (klasa 6b) oraz Bogusława Janasa (klasa 6a), a także  pedagoga szkolnego, P. Mirosławy Chmiel.

 

Podczas warsztatów, uczniowie zostali wprowadzeni w tematykę uzależnień, ucząc się rozpoznawać ich przyczyny i skutki oraz sposobom ich zapobiegania. Program "Gwiazda Mocy" szczególnie kładł nacisk na rozwijanie empatii, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych. Warsztaty okazały się doskonałą okazją do praktycznego ćwiczenia asertywności oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów.

 

Warto podkreślić, że w warsztatach uczestniczyli również uczniowie klas 6 Szkoły Podstawowej nr 4 w Myślenicach, co umożliwiło wymianę doświadczeń i integrację między uczniami różnych szkół. Obecność wychowawców oraz pedagoga szkolnego zapewniła profesjonalne wsparcie i kierowanie dyskusjami, co znacząco podniosło wartość edukacyjną zajęć.

 

Program "Gwiazda Mocy" został bardzo dobrze przyjęty przez uczniów, którzy chętnie angażowali się w różnorodne ćwiczenia i dyskusje. Uczestnicy warsztatów zgodnie podkreślali, że zdobyte umiejętności i wiedza są dla nich niezwykle cenne i przydatne na co dzień. Warsztaty te miały znakomity wpływ na kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży, co jest niezwykle istotne w ich dalszym rozwoju osobistym i społecznym.

 

Udział w programie "Gwiazda Mocy" pozwolił uczniom nie tylko na zdobycie wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim na praktyczne zastosowanie nowych umiejętności w bezpiecznym i wspierającym środowisku. Warsztaty przyczyniły się do wzmocnienia poczucia własnej wartości u uczniów oraz rozwinięcia umiejętności współpracy w grupie. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i pedagoga, zajęcia przebiegały w atmosferze zaufania i wzajemnego szacunku, co sprzyjało otwartości i aktywnemu uczestnictwu.

 

Warsztaty "Gwiazda Mocy" okazały się ważnym elementem programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 1 w Myślenicach, skutecznie wspierając rozwój emocjonalny i społeczny uczniów. Program ten zyskał wysoką ocenę zarówno ze strony uczestników, jak i prowadzących, a jego znakomity wpływ na młodzież podkreślano wielokrotnie.

 

Bogusław Janas

 

2
3
4
5
6
7
8
9

Back to top